22 Nd 177/2007
Datum rozhodnutí: 26.06.2007
Dotčené předpisy:

22 Nd 177/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci dědictví po F. R., vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 29 D 1543/2006, o návrhu dědiců: 1) M. V., a 2) V. R., na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Šumperku, takto:


Projednání věci sp. zn. 29 D 1543/2006 Okresního soudu Plzeň-město se přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Šumperku.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 26. června 2007


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu