22 Nd 177/2003
Datum rozhodnutí: 18.11.2003
Dotčené předpisy:
22 Nd 177/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Marie Rezkové ve věci projednání dědictví po J. G., s dědici M. V., J. P., J. Ch., a J. G., o návrhu na přikázání věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 65 D 480/2003 z důvodu vhodnosti, takto:

Věc sp. zn. 65 D 480/2003 Okresního soudu v Olomouci se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 2.

Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, kterému nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. listopadu 2003

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu