22 Nd 170/2003
Datum rozhodnutí: 29.10.2003
Dotčené předpisy:
22 Nd 170/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci projednání dědictví po J. K., vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp.zn. 12 D 828/2003, o návrhu dědiců V. H. a A. K., na přikázání věci, takto:

Věc sp. zn. 12 D 828/2003 Okresního soudu v Uherském Hradišti se přikazuje z důvodu vhodnosti k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Klatovech.

Rozhodnutí o přikázání věci jinému soudu dle § 12 odst. 2 OSŘ neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2003

JUDr. Marie Rezková,v.r.

předsedkyně senátu