22 Nd 168/2003
Datum rozhodnutí: 23.10.2003
Dotčené předpisy:
22 Nd 168/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a Víta Jakšiče ve věci o projednání dědictví po F. F., vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. D 960/2001, o návrhu dědiců Františka Fialy a Jiřího Fialy, obou bytem v Homoli 3, na přikázání věci Okresnímu soudu v Českých Budějovicích, takto:

Projednání věci sp. zn. D 960/2001 Okresního soudu ve Vyškově se přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Českých Budějovicích.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. říjen 2003

JUDr. František B a l á k, v. r.

předseda senátu