22 Nd 164/2003
Datum rozhodnutí: 16.10.2003
Dotčené předpisy:
22 Nd 164/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové ve věci projednání dědictví po P. K., o návrhu dědičky MVDr. B. K., o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto :

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 59 D 496/2003 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Chrudimi.

Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu toto usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 16. října 2003

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu