22 Nd 131/2005
Datum rozhodnutí: 18.07.2005
Dotčené předpisy:
22 Nd 131/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně M. H., proti žalované O. H., o určení výživného, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 30 C 233/2005, o návrhu žalobkyně na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc sp. zn. 30 C 233/2005 Okresního soudu v Českých Budějovicích se přikazuje Městskému soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. července 2005

JUDr. Marie Rezková,v.r.

předsedkyně senátu