22 Nd 129/2005
Datum rozhodnutí: 12.07.2005
Dotčené předpisy:




22 Nd 129/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce L. B., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému L. B., o určení vlastnického práva k nemovitostem a o vyklizení nemovitostí, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 6 C 1689/2003, o návrhu Okresního soudu ve Znojmě na přikázání věci z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 9, takto:

Projednání věci sp. zn. 6 C 1689/2003 Okresního soudu ve Znojmě se přikazuje z důvodu vhodnosti Obvodnímu soudu pro Prahu 9.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. července 2005

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu