22 Nd 110/2013
Datum rozhodnutí: 15.05.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
22 Nd 110/2013


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců Mgr. Davida Havlíka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce L. B. , proti žalované B. V. , trvale bytem v Hanušovicích, Hlavní 140, fakticky bytem v Praze 6 Ruzyni, Žukovského 854/3, o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 9 C 45/2011, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto: Věc vedená u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 9 C 45/2011 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

O d ů v o d n ě n í:
Usnesení neobsahuje odůvodnění, protože se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. května 2013 Mgr. Michal K r á l í k, Ph.D.
předseda senátu