22 INS 30456/2013
22 INS 30456/2013

V.K.:

Usnesení VSOL, č.1. B41 zašlete DS jinak obálka I.

-dlužnikovi -IS -PZ věřitele č. l-Mgr. Martin Brudný

V Ostravě 24.05.2016 Mgr. Michaela Matulova Asistentka soudce

Kal. PM mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J'v-v-v--v-l .vv- vv l vuvl-l-Ul

I "-lvl vvlvlvlvlulv

22|NS 30456/2013 B41-Rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 58184-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 26.06.2016

2 VSOL 60-2016.docx 2016/05/12 13:41 :14 Václavík anonymizovano , anonymizovano , IČ: 74479512, podnikající F0, ID: VÁCLAVÍJAN 050985 1 Typ DS: PFO

anonymizovano Václavík- anonymizovano Václavík, U Studia 2855/1, 70030 Ostrava, CZ

ID DS: nye2ntd

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 14:07:51 24.05.2016 14:07:50

Bc. anonymizovano Kaboňová 25.05.2016 10:37:34

Zprávu vypravil:

Doručeno:

24.05.2016 14:07:50 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 14:07:50 25.05.2016 10:37:34

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 31.05.2016 07:00 Kontrolu provedl:

26.05.2016 00:35

Bc. Kaboňová anonymizovanoSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--Ivvvlvlvvl 'vv' lvvv

'vv-v v! vavlvvl-

22|NS 30456/2013 B41-Rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 58184-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 26.06.2016

2 VSOL 60-2016.docx 2016/05/12 13:41:14 Mgr. Krčová anonymizovano , anonymizovano , IČ: 72549718, ins. správce, ID: SOSNOVCLENK836022 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Krčová-Mgr. anonymizovano Sosnovcová, Dobrovského 724, Frýdek-Místek, 738 01 ID DS: sz5syj

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 24.05.2016 14:07:45

Bc. anonymizovano Kaboňová 25.05.2016 08:27:26

Zprávu vypravil:

Doručeno:

24.05.2016 14:07:45 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 14:07:45 25.05.2016 08:27:26

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

31.05.2016 07:00 Kontrolu provedl: Bc. Kaboňová anonymizovano

26.05.2016 00:35Spisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-v-vvvvvv Ilvv lvlvvl lvl vlvlvuvvlvlv

22|NS 30456/2013 B41-Rozhodnutí O Odvolání, tisková skupina 58184-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 26.06.2016

2 VSOL 60-2016.docx 2016/05/12 13:41:14 Mgr. Brudný Martin, IČ: 26823683, advokát, ID: BRUDNÝ MART070476 2

Typ DS: PFO_ADVOK Číslo věřitele: 1

Martin Brudný-Brudný Martin, Mgr., advokát, Poděbradova 1243/7, 70200 Ostrava, CZ ID DS: d49hwy4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

24.05.2016 14:07:47

Bc. anonymizovano Kaboňová 24.05.2016 14:11:33

Zprávu vypravil: Doručeno:

24.05.2016 14:07:46 24.05.2016 14:07:47

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-Ii příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

24.05.2016 14:11 :33 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, Odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

31.05.2016 07:00 Kontrolu provedl: Bc. Kaboňová anonymizovano

25.05.2016 01 :53Spisová značkaz22INS 30456/2013 Identifikace dotazuz58184-5/2016

Datum a čas provedení kontrolyz24.05.2016 13:02 Kontrolu proved JŠBC. Kaboňová anonymizovano

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána prO:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:3 adresátů přístupná DS:3 adresátůAdresátzvăclavík anonymizovano , anonymizovano , TYpľpodnikající ID:VÁCLAVÍJAN 050985 1 IČ: 74479512, podnikající FO FO Údaje o schránce: typzpFo ID DS:nye2ntd Stav DS Přístupná Název DS anonymizovano Václavík, rodné příjmení: Václavík, firma: anonymizovano Václavík IČ: 74479512

Adresa: Na Stavech 2/318, 74716 Hat, CZ anonymizovano

AdresátzMgr. Krčová anonymizovano , nar. Typľins. ID:SOSNOVCLENK8360 anonymizovano , IČ: 72549718, ins. správce správce Údaje o schránce: typzpFo INSSPR ID DS:sz5syj Stav Ds Přístupná

Název DS anonymizovano Krčová, firma: Mgr. anonymizovano Sosnovcová

IČ: 72549718

Adresa: Dobrovského 724, Frýdek-Místek, 738 01 anonymizovano

AdresátzMgr. Brudný Martin, IČ: TYPľadvokát ID:BRUDNÝ MART070476 2 26823683, advokát Údaje o schránce: typ:PFO_ADVOK ID DS:d49hwy4 Stav DS Přístupná Název DS Martin Brudný, rodné příjmení: Brudný, firma: Brudný Martin, Mgr., advokát IČ: 67704450

Adresa: Škroupova 1114/4, 702 00 Ostrava-Přívoz, CZ

nar. 07.04.1976 nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS prO:0 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:0 adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R