22 INS 18124/2012
22 INS 18124/2012

V.K.:

Usnesení VSOL, č.1. B32 zašlete DS jinak obálka I.

-dlužnikovi

-IS

V Ostravě 17.05.2016 Mgr. Michaela Matulova

Asistentka soudce

Kal. 3 měsíce zpráva IS

WWW Krajský snud v üstravě

Havlíčkova nábřeží 34

718 EI üstrava 33615

dna ........ Pmłüłudmăt nebyl :amłemMummłummaľnľm i 5mm mmmícu :tun HPI. dl'll'fäLă-LÉ . #51ninąahräxäälhu [płummstł '- -ä-j-ľá'ř; 3 1 EL, -:-I 'u 'l' MILI-r

. I 'L ' l-. '. J,.r

::Lg-.I ._ l _|-a.-II' _ .::fake-f.: - . Fit.. r;

*'.1 I""""7' É-Éł-.-I.'-'-~'-+=*'r'

'au .-.E-'--r-':~ I; _._ ri-

Illll ll WW l|l |ll llll Il lllllllllllllljl l_|||

*35615-5

_ lm

[NS lmzmmz MI-Rülhudnutiün-dmlăní

"wMirnslava Gmdnvá Du kelskă 151514 74s m Hlučín vúlnłníďubijjrlavinłenaduiu mim uřnraněsthrinkr dne. i:: i*: ' :: :: '-'ÉŠ

.-. _: .. "::-. .rn--;..'I ' u I-..:1_'._:I' . ati-.'--r _ ':|-. i . _ I

. I ::Z-.nr-I .Era';-=t,i .lkl=:ăíłi-. ' . ,É u k?? Hfľüí WH' solar. mm mmtuw

.lh-.1. u I x'

915mm

FE mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU i v-J'v-wi--v-vvvulvvv vvlvv l I I I

22lNS 18124/2012 B32-Rozhodnutí o odvolání, tisková skupina 38615-5/2016 LHŮTA PM Lhůta: 20.06.2016

1 VSOL 353-2016.docx 2016/05/09 12:00:04 FOLTAN a spol., IČ: 25865111, ins. správce, ID: FOLTAN 6 Typ DS: P0

FOLTAN a spol., Ostrožná 233/40, 74601 Opava, CZ

ID DS: 7786tfy

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 17.05.2016 15:26:07 17.05.2016 15:26:08

Bc. Lenka Kaboňová 18.05.2016 08:56:28

Zprávu vypravil: Doručeno:

17.05.2016 15:26:07 17.05.2016 15:26:08

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

18.05.2016 08:56:28 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 23.05.2016 07:47 Kontrolu provedl:

19.05.2016 00:44

Bc. Kaboňová LenkaSpisová značkaz22INS 18124/2012 Identifikace dotazuz38615-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:17.05.2016 14:16 Kontrolu provedląch. Kaboňová Lenka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůAdresát: FOLTAN a spol., IČ: 25865111, ins. správce Údaje o schránce: typzpo

Typľins. správce ID DS:7786tfy

ID : FOLTAN

Stav DS Přístupná

Název DS firma: FOLTAN a spol.

IČ: 25865111

Adresa: Ostrožná 233/40, 74601 Opava, CZnepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzGrodová anonymizovano , anonymizovano , fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Grodová, anonymizovano , Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Typ: fyzická ID:GRODOVÁMIROO70581

07.05.1981

lKonec výpisu---------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS

Strana 1 z 1

AAM112R