22 Cdo 868/2005
Datum rozhodnutí: 21.04.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 868/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Marie Vokřínkvé, ve věci žalobkyně H. K., zastoupené advokátem, proti žalovanému B. K., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 260 000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 7 C 41/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 16. listopadu 2004, č. j. 47 Co 189/2002-126, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Kroměříži (dále soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 18. března 2002, č. j. 7 C 41/99-94, žalovanému uložil, aby žalobkyni zaplatil částku 12 610,- Kč, ve zbytku ohledně částky 244 890,- Kč žalobu zamítl a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.

Krajský soud v Brně jako soud odvolací k odvolání žalobkyně rozsudkem ze dne 16. listopadu 2004, č. j. 47 Co 189/2002-126, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalovanému uložil, aby žalobkyni zaplatil částku 247 390,- Kč, a ohledně částky 12 610,- Kč žalobu zamítl. Odvolání do výroku, jímž soud prvního stupně uložil žalovanému, aby žalobkyni zaplatil částku 12 610,- Kč, odmítl. Dále rozhodl o nákladech řízení a soudním poplatku.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný včas dovolání, které podáním ze dne 3. února 2005 vzal zpět.

Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatele dovolací řízení podle § 243b odst. 2 věta druhá občanského soudního řádu (dále OSŘ ) zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) OSŘ.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. dubna 2005

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senátu