22 Cdo 826/2010
Datum rozhodnutí: 17.03.2010
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
22 Cdo 826/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce J. F., právní nástupce J. F., zemřelého 6. 8. 2009, proti žalovaným 1) Katastrálnímu úřadu Hradce Králové , se sídlem v Hradci Králové, Ulrichovo náměstí 810, 2) M. T., 3) MUDr. P. P., Ph.D. a 4) B. P., o neplatnost smlouvy, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 13 C 75/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. dubna 2009, č. j. 21 Co 113/2009-73, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále o. s. ř. ) v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.

Dovolatel zemřel a podle sdělení JUDr. Jiřího Sákra, notáře se sídlem v Hradci Králové, Víta Nejedlého 951, soudního komisaře pověřeného provedením úkonů ve věci dědictví po zemřelém J. F., je po odmítnutí dědictví dcerou zůstavitele Milenou Fiedlerovou, jediným dědicem ze zákona a procesním nástupcem syn J. F.

Procesní nástupce žalobce vzal zpět dovolání, které podal původní žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 15. dubna 2009, č. j. 21 Co 113/2009-73.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odpovídá § 146 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 243b odst. 5 věty prvé a § 224 odst. 1 o. s. ř. Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 17. března 2010

JUDr. František Balák, v. r. předseda senátu