22 Cdo 5916/2016
Datum rozhodnutí: 08.06.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 5916/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobkyň a) L. D. a b) M. Š. , obou zastoupených JUDr. Petrem Medunou, advokátem se sídlem v Praze 1 Starém Městě, Revoluční 1044/23, proti žalovanému hlavnímu městu Praze , se sídlem v Praze 1 Starém Městě, Mariánské nám. 2/2, IČO: 00064581, zastoupenému JUDr. Janem Mikšem, advokátem se sídlem v Praze 2 Vyšehradě, Na Slupi 134/15, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 48 C 379/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. března 2016, č. j. 17 Co 166/2014-606, ve znění opravného usnesení ze dne 18. srpna 2016, č. j. 17 Co 166/2014-624, takto:

I. Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. března 2017, č. j. 22 Cdo 5916/2016-661, se opravuje tak, že před slovem takto má být správně uvedeno ve znění opravného usnesení ze dne 18. srpna 2016, č. j. 17 Co 166/2014-624, .

II. Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. března 2017, č. j. 22 Cdo 5916/2016-661, se opravuje tak, že před slovy se ruší má být správně uvedeno ve znění opravného usnesení ze dne 18. srpna 2016, č. j. 17 Co 166/2014-624, .

III. Odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. března 2017, č. j. 22 Cdo 5916/2016-661, se na straně 3 v posledním odstavci opravuje tak, že před větou rozsudek soudu prvního stupně ve výrocích I. a II. potvrdil má být správně uvedeno ve znění opravného usnesení ze dne 18. srpna 2016, č. j. 17 Co 166/2014-624, .

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že v záhlaví, ve výroku, jakož i v odůvodnění na straně 3 v posledním odstavci rozsudku Nevyššího soudu ze dne 15. března 2017, č. j. 22 Cdo 5916/2016-661, došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v neuvedení opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. 8. 2016, č. j. 17 Co 166/2014-624, které bylo rozhodnutím dovolacího soudu rovněž z povahy věci zrušeno, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II. bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. června 2017

Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu