22 Cdo 563/2013
Datum rozhodnutí: 06.01.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 563/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Davidem Havlíkem ve věci žalobce Z. B. , zastoupeného JUDr. Juditou Kodlovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Na Perštýně 344/5, proti žalované JUDr. Z. N. , zastoupené JUDr. Prokopem Benešem, advokátem se sídlem v Praze 4, Antala Staška 38, o vypořádání společného jmění manželů a vydání movitých věcí, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 31 C 27/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. ledna 2012, č. j. 13 Co 300/2011-1087, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. března 2015, č. j. 22 Cdo 563/2013-1182, se opravuje tak, že namísto výroku Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. ledna 2012, č. j. 13 Co 300/2011-1087, se ruší a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení , má být správně uvedeno Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. ledna 2012, č. j. 13 Co 300/2011-1087, a Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. února 2013, č. j. 13 Co 433/2012-1168, ve spojení s Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 28. května 2012, č. j. 31 C 27/2006-1136, pokud jimi bylo rozhodováno o nákladech řízení, se ruší a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení , a dále se opravuje tak, že namísto posledního odstavce Dovolací soud proto napadený rozsudek odvolacího soudu podle § 243b odst. 2, 3 o. s. ř. zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, v němž je odvolací soud vázán vysloveným právním názorem dovolacího soudu ve smyslu § 243d odst. 1 věta první o. s. ř. má být správně uvedeno Dovolací soud proto napadený rozsudek odvolacího soudu společně s Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 7. února 2013, č. j. 13 Co 433/2012-1168, ve spojení s Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 28. května 2012, č. j. 31 C 27/2006-1136, pokud jimi bylo rozhodováno o nákladech řízení, podle § 243b odst. 2, 3 o. s. ř. zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení, v němž je odvolací soud vázán vysloveným právním názorem dovolacího soudu ve smyslu § 243d odst. 1 věta první o. s. ř.
Odůvodnění:

Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 25. března 2015, č. j. 22 Cdo 563/2013-1182, zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. ledna 2012, č. j. 13 Co 300/2011-1087, kterým Městský soud v Praze změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 20. prosince 2010, č. j. 31 C 300/2011-1087, ve výrocích ve věci samé a ve výrocích o nákladech řízení rozsudek soudu prvního stupně zrušil a věc mu v tomto rozsahu vrátil zpět k dalšímu řízení.

O nákladech řízení pak bylo nalézacími soudy rozhodováno samostatně usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 28. května 2012, č. j. 31 C 27/2006-1136, a dále usnesením Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. února 2013, č. j. 13 Co 433/2012-1168, jímž bylo usnesení Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 28. května 2012, č. j. 31 C 27/2006-1136, změněno.

Protože Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 25. března 2015, č. j. 22 Cdo 563/2013-1182, zrušil rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. ledna 2012, č. j. 13 Co 300/2011-1087, a věc mu vrátil zpět k dalšímu řízení, aniž by společně s ním zrušil i usnesení nalézacích soudů o nákladech řízení, která by po kasačním zásahu Nejvyššího soudu zůstala osamocena, napravil Nejvyšší soud podle § 164 občanského soudního řádu tuto chybu opravným usnesením.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. ledna 2016

Mgr. David Havlík
předseda senátu