22 Cdo 5246/2016
Datum rozhodnutí: 15.11.2016
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.22 Cdo 5246/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobce F. K., zastoupeného Mgr. Radkou Šimkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1 Starém Městě, V Kolkovně 921/3, proti žalovaným: 1) J. D. , a 2) M. U. , o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp. zn. 15 C 106/2012, o dovolání žalované 2) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. května 2015, č. j. 30 Co 143/2015-259, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Nejvyšší soud řízení o dovolání žalované 2) proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 13. 5. 2015, č. j. 30 Co 143/2015-259, podle § 243c odst. 3 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (viz čl. II. bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), zastavil, neboť žalovaná 2) vzala dne 25. 10. 2016 dovolání zpět.

V souladu s § 243f odst. 3 větou druhou občanského soudního řádu rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 15. listopadu 2016

Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda senátu