22 Cdo 5232/2014
Datum rozhodnutí: 10.01.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 5232/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobců: a) R. H. , b) T. H. a c) MUDr. S. K. , všech zastoupených JUDr. Vlastou Bártovou, advokátkou se sídlem v Havlíčkově Brodě, Smetanovo náměstí 3290, proti žalovaným: 1) J. K. a 2) A. K. a zastoupeným JUDr. Lubomírem Málkem, advokátem se sídlem v Havlíčkově Brodě, Horní 6, o zdržení se neoprávněného zásahu do vlastnického práva žalobců, vedené u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě pod sp. zn. 6 C 16/2012, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. června 2014, č. j. 24 Co 100/2014-204, takto:

I. Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. září 2016, č. j. 22 Cdo 5232/2014-248, se opravuje tak, že namísto adresy žalobkyně c) v Praze 1, Masarykovo nábřeží 1648/36 má být správně uvedeno v Praze 6, Šmolíkova 900/56 a namísto sousloví Krajského soudu v Praze má být správně uvedeno Krajského soudu v Hradci Králové .
II. Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. září 2016, č. j. 22 Cdo 5232/2014-248, se opravuje tak, že namísto sousloví Krajského soudu v Praze má být správně uvedeno Krajského soudu v Hradci Králové .
Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že v záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2016, č. j. 22 Cdo 5232/2014-248, došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v chybném uvedení adresy pobytu žalobkyně c), tedy k označení v Praze 1, Masarykovo nábřeží 1648/36 namísto správného označení v Praze 6, Šmolíkova 900/56 , a že v záhlaví a výroku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 20. 9. 2016, č. j. 22 Cdo 5232/2014-248, došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v chybném označení odvolacího soudu, který ve věci rozhodoval, tedy k označení Krajského soudu v Praze namísto správného označení Krajského soudu v Hradci Králové , vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (srovnej čl. II. bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. ledna 2017


Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda senátu