22 Cdo 5187/2008
Datum rozhodnutí: 20.01.2009
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.

22 Cdo 5187/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a Mgr. Michala Králika, Ph.D., ve věci žalobkyně T. M., zastoupené advokátkou, proti žalovanému L. B., zastoupenému advokátem, o zaplacení 396.834,- Kč s příslušenstvím a o příslušenství z částky 79.852,80 Kč, vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 14 C 241/98


o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. září 2006, č. j. 9 Co 55/2006-162, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Děčíně rozsudkem ze dne 18. října 2005, č. j. 14 C 241/98-127, zamítl návrh žalobkyně, kterým se na žalovaném domáhala zaplacení částky 396.834,- Kč s 23% úrokem od 27. 8. 1998 do zaplacení a zaplacení 23% úroku z částky 79.852,80 Kč od 27. 8. 1998 do zaplacení a rozhodl o náhradě nákladů řízení.


Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací k odvolání žalobkyně rozsudkem ze dne 26. září 2006, č. j. 9 Co 55/2006-162, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které vzala podáním ze dne 9. října 2008 zpět.


Nejvyšší soud proto v důsledku tohoto dispozitivního úkonu dovolatelky dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu (dále OSŘ ), zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odpovídá ustanovení § l46 odst. l písm. c) ve spojení s § 243b odst. 5 věty prvé a § 224 odst. 1 OSŘ.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 20. ledna 2009


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu