22 Cdo 5081/2009
Datum rozhodnutí: 29.11.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
22 Cdo 5081/2009
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně C. Ch. , bytem v K., zastoupené JUDr. Irenou Šebestovou, advokátkou se sídlem ve Frýdku-Místku, T. G. Masaryka 602, proti žalovaným 1) J. M. , bytem v K., 2) M. G. , bytem v O., 3) JUDr. M. B. , bytem ve F., 5) A. A. , bytem v P., o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 18 C 162/96, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. ledna 2007, č. j. 11 Co 651/2006 560, ve znění opravného usnesení ze dne 11. listopadu 2009, č. j. 11 Co 651/2006 608, takto:

Záhlaví usnesení Nevyššího soudu České republiky ze dne 26. října 2011, č. j. 22 Cdo 5081/2009 614, se opravuje tak, že namísto příjmení zástupkyně žalobkyně Šestáková má být správně uvedeno příjmení Šebestová . O d ů v o d n ě n í :
Vzhledem k tomu, že v záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 26. října 2011, č. j. 22 Cdo 5081/2009 614, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném uvedení příjmení zástupkyně žalobkyně Šestáková namísto správného Šebestová , vydal dovolací soud podle § 164 a § 243c odst. 1 občanského soudního řádu toto opravné usnesení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 29. listopadu 2011

Mgr. Michal Králík, Ph. D.
předseda senátu