22 Cdo 5069/2008
Datum rozhodnutí: 07.01.2010
Dotčené předpisy:

22 Cdo 5069/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc. a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce J. B., zastoupeného advokátem, proti žalovanému m. S., zastoupenému advokátem, o určení vlastnictví k nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 7 C 298/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18. června 2009, č. j. 61 Co 262/2008-63, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Odůvodnění :


Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále o. s. ř. ) v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.


Žalobce vzal zpět dovolání, které podal proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 18. června 2009, č. j. 61 Co 262/2008-63.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odpovídá § 146 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 243b odst. 5 věty prvé a § 224 odst. 1 o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 7. ledna 2010


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu