22 Cdo 4718/2015
Datum rozhodnutí: 16.12.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201422 Cdo 4718/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobce Správy nemovitostí města Brna, státního podniku v likvidaci, IČO: 46963383, se sídlem v Brně, Masarykova 37, zastoupeného Mgr. Tomášem Palíkem, advokátem se sídlem v Brně, třída Kpt. Jaroše 35, proti žalovanému Cimrman, spol. s r. o., IČO: 44960140, se sídlem v Brně, Masarykova 7, zastoupenému JUDr. Romanem Matulou, advokátem se sídlem v Brně, Masarykova 7, o zaplacení částky 8 154 937,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 39 C 232/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. května 2015, č. j. 44 Co 246/2011-450, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.)

Krajský soud v Brně jako soud odvolací k odvolání obou účastníků rozsudkem ze dne 27. května 2015, č. j. 44 Co 246/2011-450, výrokem pod bodem I. potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně ze dne 8. prosince 2010, č. j. 39 C 232/2005-368, v zamítavém výroku I. a změnil jej v odvoláním napadeném výroku II. a v napadené části co do částky 4 260 613,01 Kč s příslušenstvím tak, že zamítl žalobu, aby byl žalovaný zavázán zaplatit žalobci částku 4 260 613,01 Kč. Dále potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku IV. a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy všech stupňů.

Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 27. května 2015, č. j. 44 Co 246/2011-450, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu ( o. s. ř. ) zastavil, neboť žalobce dovolání vzal zpět.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. prosince 2015


JUDr. Jiří Spáčil, CSc. předseda senátu