22 Cdo 4709/2016
Datum rozhodnutí: 14.02.2017
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.22 Cdo 4709/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl samosoudcem JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobce I. Z. , zastoupeného JUDr. Janem Humplíkem, advokátem se sídlem v Teplicích, Křičkova 1380/30, proti žalované S. R. , o vydání věcí, vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 13 C 191/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 10. 2015, č. j. 12 Co 326/2015-340, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 30. 10. 2015, č. j. 12 Co 326/2015-340, k odvolání žalobce potvrdil usnesení Okresního soudu v Teplicích (dále soud prvního stupně ) ze dne 17. 2. 2015, č. j. 13 C 191/2007-319, kterým soud prvního stupně zprostil advokáta Mgr. Dominika Hinera funkce zástupce žalobce.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání a usnesením soudu prvního stupně ze dne 15. 6. 2016, č. j. 13 C 191/2007-362, byl zástupcem žalobce pro dovolací řízení ustanoven JUDr. Jan Humplík. Dovolateli bylo rozhodnutí doručeno 21. 6. 2016, ustanovenému advokátovi 20. 6. 2016.

Dovolatel nesplnil podmínku řízení podle § 241 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), když v zákonné dvouměsíční lhůtě již znovu nepodal dovolání prostřednictvím ustanoveného zástupce. K původnímu dovolání nelze přihlížet (§ 241a odst. 5 a § 241 odst. 1 o. s. ř.).

Dovolacímu soudu proto nezbylo, než dovolací řízení podle § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavit.

O nákladech dovolacího řízení dovolací soud nerozhodoval, neboť řízení vedené u soudu prvního stupně pod sp. zn. 13 C 191/2007 není dosud skončeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 14. února 2017

JUDr. Jiří Spáčil, CSc. samosoudce