22 Cdo 453/2014
Datum rozhodnutí: 02.07.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 453/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobců: a) P. S. , b) J. W. , zastoupené žalobcem a) jako obecným zmocněncem, c) M. Š. , proti žalované K. K. , zastoupené Ing. Václavem Křivánkem, bytem tamtéž, jako obecným zmocněncem, o určení vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Semilech pod sp. zn. 8 C 31/2009, o dovolání žalované proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 11. listopadu 2013, č. j. Ncd 198/2013-682, takto:

I. Výrok usnesení Nevyššího soudu České republiky ze dne 26. února 2014, č. j. 22 Cdo 453/2014-701, se opravuje tak, že namísto sousloví ,,Vrchního soudu v Olomouci má být správně uvedeno Vrchního soudu v Praze.
II. Odůvodnění usnesení Nevyššího soudu České republiky ze dne 26. února 2014, č. j. 22 Cdo 453/2014-701, se v posledním odstavci opravuje tak, že namísto sousloví ,,Vrchního soudu v Olomouci má být správně uvedeno Vrchního soudu v Praze.
O d ů v o d n ě n í :
Vzhledem k tomu, že v záhlaví a v odůvodnění usnesení Nevyššího soudu České republiky ze dne 26. února 2014, č. j. 22 Cdo 453/2014-701, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném označení nadřízeného soudu ,,Vrchního soudu v Olomouci namísto správného označení ,,Vrchního soudu v Praze , vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. července 2014
Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda senátu