22 Cdo 4500/2010
Datum rozhodnutí: 09.01.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
22 Cdo 4500/2010
U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve věci žalobkyně A. K., bytem v P. 2, B. 28, zastoupené Mgr. Karlem Horákem, advokátem se sídlem v Praze 2, Senovážné nám. 23, proti žalovaným: 1) R. Z. , bytem v P. 5, K. V. 2813/35, 2) I. K., bytem v P. 10, A. 3101/4, 3) Ing. J. K., CSc. , bytem v P. 3, V. 2279/164, zastoupenému JUDr. Romanem Andělem, advokátem se sídlem v Praze 1, Washingtonova 25, 4) M. Ch., bytem ve F.-M., O. 513, 5) E. U., bytem v H., V. V. 8, 6) H. K., bytem ve F.-M., D. A. V. 1897, 7) P. Ch., bytem ve F.-M., J. 183, a 8) G. A. T. , bytem v U., 4 W. R., CT 06371 O. L., zastoupenému obecným zmocněncem JUDr. A. K., bytem v P. 6, N. Š. 10, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 6 C 205/2008, o dovolání žalovaného 3) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. května 2010, č. j. 20 Co 187/2010-137, takto:

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. října 212, č. j. 22 Cdo 4500/2010-171, se v záhlaví opravuje tak, že správné datum narození žalované 6) H. K. je ................
O d ů v o d n ě n í :
Podle § 164 občanského soudního řádu předseda senátu Nejvyššího soudu opravil zjevnou nesprávnost shora označeného rozsudku, v jehož záhlaví bylo uvedeno, že žalovaná 6) se narodila dne .............., ačkoliv správné datum jejího narození je ..................
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 9. ledna 2013
JUDr. Jiří S p á č i l, CSc.
předseda senátu