22 Cdo 4455/2014
Datum rozhodnutí: 18.11.2015
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř., § 243b o. s. ř.




22 Cdo 4455/2014



U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Davidem Havlíkem ve věci žalobce J. P. , zastoupeného Mgr. Dagmar Maršíkovou, advokátkou se sídlem ve Zlíně, Ševcovská 3246, proti žalované Z. L. , zastoupené Mgr. Alešem Dufkem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Tyršovo nábřeží 401, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 10 C 24/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 22. května 2014, č. j. 59 Co 175/2014-358, takto:

Záhlaví usnesení Nevyššího soudu ze dne 27. května 2015, č. j. 22 Cdo 4455/2014-432, se opravuje tak, že namísto bydliště žalobce ve Z. má být správně uvedeno v L. .
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v záhlaví rozsudku Nevyššího soudu České republiky ze dne 27 května 2015, č. j. 22 Cdo 4455/2014-432, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném uvedení bydliště žalobce ve Z. namísto správného v L. , vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. listopadu 2015


Mgr. David Havlík předseda senátu