22 Cdo 4452/2016
Datum rozhodnutí: 14.12.2016
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 4452/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobkyně M. K. , zastoupené JUDr. PhDr. Oldřichem Choděrou, advokátem se sídlem v Praze 2 Vinohradech, Jugoslávská 481/12, proti žalované T. F. , zastoupené Mgr. Ing. Karlem Kubešem, advokátem se sídlem v Písku, Pražské Předměstí, třída Národní svobody 23/28, o uložení povinnosti zdržet se zastínění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 8 C 422/2014, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. března 2016, č. j. 64 Co 379/2015-227, takto:

I. Záhlaví usnesení Nevyššího soudu ze dne 2. listopadu 2016, č. j. 22 Cdo 4452/2016-255, se opravuje tak, že namísto části věty zastoupené Mgr. Jaroslavem Kadlecem, advokátem se sídlem v Táboře, Tyršova 521 má být správně uvedeno zastoupené Mgr. Ing. Karlem Kubešem, advokátem se sídlem v Písku, Pražské Předměstí, třída Národní svobody 23/28 .
II. Výrok II. usnesení Nevyššího soudu ze dne 2. listopadu 2016, č. j. 22 Cdo 4452/2016-255, se opravuje tak, že namísto části věty Mgr. Jaroslava Kadlece, advokáta se sídlem v Táboře, Tyršova 521 má být správně uvedeno Mgr. Ing. Karla Kubeše, advokáta se sídlem v Písku, Pražské Předměstí, třída Národní svobody 23/28 .

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že v záhlaví a ve výroku II. usnesení Nevyššího soudu ze dne 2. 11. 2016, č. j. 22 Cdo 4452/2016-255, došlo ke zjevné nesprávnosti spočívající v chybném označení zástupce žalované, kterou jak je zřejmé z obsahu spisu v dovolacím řízení zastupoval Mgr. Ing. Karel Kubeš, advokát se sídlem v Písku, Pražské Předměstí, třída Národní svobody 23/28, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srovnej čl. II. bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. prosince 2016


Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda senátu