22 Cdo 4373/2013
Datum rozhodnutí: 09.07.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 4373/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobce M. Z. , zastoupeného JUDr. Martinem Kölblem, advokátem se sídlem v Praze 1, Štěpánská 39, proti žalovaným 1) J. E. , 2) M. E. , oběma zastoupeným Mgr. Ing. Pavlem Bezouškou, advokátem se sídlem v Čáslavi, Žižkovo nám. 2, o určení práva odpovídajícího právu věcného břemene, vedené u Okresního soudu v Kutné Hoře sp. zn. 11 C 98/2012, o dovolání žalovaných proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. června 2013, č. j. 23 Co 248/2013-106, takto:

Záhlaví usnesení Nevyššího soudu České republiky ze dne 21. ledna 2014, č. j. 22 Cdo 4373/2013-180, se opravuje tak, že místo nesprávného označení odvolacího soudu ,,Krajský soud v Hradci Králové má správně být označení odvolacího soudu ,,Krajský soud v Praze .
O d ů v o d n ě n í :
Vzhledem k tomu, že v záhlaví usnesení Nevyššího soudu České republiky ze dne 21. ledna 2014, č. j. 22 Cdo 4373/2013-180, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném označení odvolacího soudu ,,Krajský soud v Hradci Králové namísto správného Krajský soud v Praze , vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. července 2014
Mgr. Michal Králík, Ph. D. předseda senátu