22 Cdo 4120/2013
Datum rozhodnutí: 24.02.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.22 Cdo 4120/2013 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce L. B., V. M., zastoupeného JUDr. Janem Dobrovolným, advokátem se sídlem ve Valašském Meziříčí, Náměstí 75, proti žalovanému J. M. , V., zastoupenému Mgr. Lukášem Stočkem, advokátem se sídlem v Novém Jičíně, K Nemocnici 18, o určení vlastnictví a vzájemném návrhu žalovaného o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 19 C 22/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. června 2013, č. j. 8 Co 140/2013-80, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. června 2013, č. j. 8 Co 140/2013-80, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil, neboť dovolání vzal dovolatel zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 24. února 2015 Mgr. David Havlík
předseda senátu