22 Cdo 4030/2013
Datum rozhodnutí: 26.02.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 4030/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobkyně obce Rosice se sídlem úřadu v Rosicích 96, Rosice u Chrasti, IČO: 00270831, proti žalovaným: 1) Ing. J. V. , a 2) Ing. J. V., zastoupeným JUDr. Jaromírem Kainem, advokátem se sídlem v Praze 5, Pavla Švandy 13, o vyklizení nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Chrudimi pod sp. zn. 3 C 74/2011, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 31. ledna 2013, č. j. 23 Co 652/2012-160, takto:

Záhlaví a odůvodnění na straně první, odstavec druhý usnesení Nevyššího soudu ze dne 28. ledna 2014, č. j. 22 Cdo 4030/2013 206, se opravuje tak, že namísto č. j. 23 Co 352/2012-160, rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 31. ledna 2013, má být správně uvedeno č. j. 23 Co 652/2012-160 .
O d ů v o d n ě n í :
Vzhledem k tomu, že v záhlaví a v odůvodnění usnesení Nevyššího soudu ze dne 28. ledna 2014, č. j. 22 Cdo 4030/2013 206, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném uvedení č. j. 23 Co 352/2012-160, rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové - pobočky v Pardubicích ze dne 31. ledna 2013, namísto správného č. j. 23 Co 652/2012-160 , vydal dovolací soud podle § 164 a § 243c odst. 1 občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. února 2014

Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda senátu