22 Cdo 3947/2016
Datum rozhodnutí: 04.04.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 3947/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobců: a) Ing. I. V. , a b) Ing. H. V. , zastoupených Mgr. Jiřím Pospíšilem, advokátem se sídlem v Brně, Dominikánské náměstí 4/5, proti žalované České republice Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 4 C 174/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 3. 2016, č. j. 12 Co 28/2016-372, takto:

Výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, č. j. 22 Cdo 3947/2016-409, se opravuje tak, že správně zní: Rozsudek Krajského soudu v Plzni ze dne 30. 3. 2016, č. j. 12 Co 28/2016-372, a rozsudek Okresního soudu v Domažlicích ze dne 20. 11. 2015, č. j. 4 C 174/2013-326, se ruší a věc se vrací Okresnímu soudu v Domažlicích k dalšímu řízení.
Odůvodnění:


Vzhledem k tomu, že ve výroku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2016, č. j. 22 Cdo 3947/2016-409, došlo ke zjevné nesprávnosti v chybném označení Okresního soudu v Litoměřicích namísto správného Okresního soudu v Domažlicích, vydal Nejvyšší soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. dubna 2017
JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu