22 Cdo 3897/2014
Datum rozhodnutí: 27.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.22 Cdo 3897/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Davida Havlíka a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce Ing. Františka Červenky, se sídlem v Praze 6, Krásného 8/351, insolvenčního správce dlužnice J. Č., zastoupeného JUDr. Jiřím Kadeřábkem, advokátem se sídlem v Litoměřicích, Michalská 4, proti žalované ACREMA Credit Czech, a. s. , IČO: 26158761, se sídlem v Brně, Kobližná 71/2, zastoupené JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 2, Opletalova 1535/4, o určení neexistence věcného břemene, eventuálně o zrušení věcného břemene, vedené u Okresního soudu Praha - východ pod sp. zn. 3 C 33/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2013, č. j. 26 Co 455/2012-75, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. listopadu 2013, č. j. 26 Co 455/2012-75, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil, neboť dovolatel vzal dovolání zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 27. října 2015
Mgr. David Havlík
předseda senátu