22 Cdo 374/2015
Datum rozhodnutí: 09.03.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 374/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph. D. ve věci žalobce Městské části Praha Zbraslav , se sídlem v Praze Zbraslavi, Zbraslavské nám. 464, IČO: 241857, zastoupené Mgr. Janem Bouckým, advokátem se sídlem v Praze 4 Michle, Michelská 1240/72, proti žalovaným: 1) D. P. , 2) E. P. , 3) J. P. , 4) T. P. , 5) T. P. , žalovaným 3) a 4) zastoupeným žalovaným 5) jako zákonným zástupcem a všem žalovaným zastoupeným JUDr. Tomášem Homolou, advokátem se sídlem v Praze 5 Smíchově, U Nikolajky 833/5, o zřízení věcného břemene, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 11 C 81/2011, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského v Praze ze dne 22. května 2014, č. j. 20 Co 154/2014-103, takto:

I. Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2017, č. j. 22 Cdo 374/2015-139, se opravuje tak, že u sídla zástupce žalovaných má být namísto Praha 5 Smíchov, U Nikolajky správně uvedeno Praha 5 Smíchov, U Nikolajky 833/5 .

II. Záhlaví a výrok rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2017, č. j. 22 Cdo 374/2015-139, se opravuje tak, že namísto rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 27. května 2015, č. j. 20 Co 177/2015-152 se správně uvádí rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 22. května 2014, č. j. 20 Co 154/2014-103 .
Odůvodnění:
Vzhledem k tomu, že v záhlaví a výroku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. ledna 2017, č. j. 22 Cdo 374/2015-139, došlo ke zjevné nesprávnosti, spočívající v chybném označení sídla zástupce žalovaných a dovoláním napadeného rozhodnutí, vydal dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu toto opravné usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 9. března 2017
Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu