22 Cdo 3622/2013
Datum rozhodnutí: 09.06.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř. ve znění do 31.12.201322 Cdo 3622/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobců: a) JUDr. S. Ř., b) Ing. T. P., obou zastoupených Mgr. Vojtěchem Suchardou, advokátem se sídlem v Praze 4, Na Hřebenech II 1718/8, proti žalované České republice Ministerstvu financí, se sídlem v Praze 1, Letenská 525/15, zastoupené JUDr. Alanem Korbelem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vodičkova 17, o zaplacení 12.183.276,64 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 16 C 8/2012, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. dubna 2013, č. j. 54 Co 100/2013-98, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. března 2014 č. j. 22 Cdo 3622-121 se opravuje v záhlaví tak, že jde o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. dubna 2013, č. j. 54 Co 100/2013-98, a odstavci 2 část věty prvé odůvodnění tak, že Městský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl k odvolání žalobců. O d ů v o d n ě n í :
Podle § 164 občanského soudního řádu předseda senátu Nejvyššího soudu opravil zjevnou nesprávnost shora označeného rozhodnutí. V jeho záhlaví bylo uvedeno, že Nejvyšší soud rozhoduje o dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Praze, ačkoliv šlo o rozsudek Městského soudu v Praze, a v odstavci 2 části věty prvé uveden namísto tohoto soudu Krajský soud v Hradci Králové.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. června 2014 JUDr. Jiří Spáčil, CSc. předseda senátu