22 Cdo 3425/2015
Datum rozhodnutí: 08.09.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.22 Cdo 3425/2015

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobkyně M. Z. , zastoupené JUDr. Filipem Josefem, advokátem se sídlem v Hodoníně, Velkomoravská 378/1, proti žalovaným: 1) E. ON Energie, a. s. , se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/69, IČO: 26078201, 2) JUDr. J. T. , soudnímu exekutorovi se sídlem v Třebíči, Bráfova 471/58, o nejasném návrhu, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 59 Nc 1804/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. ledna 2014, č. j. 19 Co 4/2014-72, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. ledna 2014, č. j. 19 Co 4/2014-72, podle § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. ledna 2014 (viz čl. II., bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.) zastavil, neboť dne 9. července 2015 vzala žalobkyně dovolání zpět.

V souladu s § 243f odst. 3 věta druhá občanského soudního řádu rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.
Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. září 2015

Mgr. Michal Králík, Ph.D. předseda senátu