22 Cdo 3272/2013
Datum rozhodnutí: 15.10.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
22 Cdo 3272/2013
U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobkyně D. S., proti žalovanému statutárnímu městu Ostrava, se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Prokešovo náměstí 1803/8, o ochranu vlastnických práv k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 29 C 46/2012, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. května 2013, č. j. 57 Nc 424/2013-77, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu ( o. s. ř. ) řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. května 2013, č. j. 57 Nc 424/2013-77, neboť dovolatelka přes výzvu (č. l. 109 spisu) nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. října 2013
JUDr. Jiří S p á č i l, CSc.
předseda senátu