22 Cdo 3153/2011
Datum rozhodnutí: 20.09.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.22 Cdo 3153/2011


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy
JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně K. Z., proti žalovaným: 1) Š. V., 2) L. V., a 3) Ing. K. V., zastoupené JUDr. Jarmilou Pospíšilovou, advokátkou se sídlem v Prostějově, Havlíčkova 22, o určení vlastnického práva ke dni smrti zůstavitele, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 16 C 102/2007, o dovolání žalované 3) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 10. února 2011, č. j. 12 Co 244/2010-286, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :
Proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 10. února 2011, č. j. 12 Co 244/2010-286, podala žalovaná 3) dovolání, které podáním ze dne 7. září 2011 vzala v celém rozsahu zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví. Protože žalovaná 3) vzala své dovolání zpět, Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odpovídá § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. září 2011
JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.
předseda senátu