22 Cdo 3125/2013
Datum rozhodnutí: 08.10.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201322 Cdo 3125/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Spáčilem, CSc., ve věci žalobkyně A. V., proti žalovanému městu Hranice, se sídlem v Hranicích, Pernštejnské náměstí 1, IČO: 00301311, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 7 C 33/2013, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 23. dubna 2013, č. j. 12 Co 202/2013-18, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řádu ( o. s. ř. ) řízení o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 23. dubna 2013, č. j. 12 Co 202/2013-18, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 8. října 2013 JUDr. Jiří S p á č i l, CSc.
předseda senátu