22 Cdo 3003/2014
Datum rozhodnutí: 11.12.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.22 Cdo 3003/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., ve věci žalobce J. H. , zastoupeného JUDr. Janem Jiříčkem, advokátem se sídlem v Praze 8, Legionářů 947/26, proti žalovaným: 1) Ing. R. R., CSc., 2) Ing. J. R., 3) Mgr. I. M. , a 4) RNDr. P. M., Ph.D. , všem zastoupeným Mgr. Petrou Vráblikovou, advokátkou se sídlem v Letech, Karlštejnská 518, za účasti vedlejší účastnice na straně žalovaných M. M. , o určení vlastnictví k nemovitosti, vedené Obvodním soudem pro Prahu 8 pod sp. zn. 27 C 37/2008, o dovolání žalovaných proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. ledna 2014, č. j. 22 Co 450/2013-519, takto:

Výroky II. a III. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. září 2014, č. j. 22 Cdo 3003/2014-577, se opravují tak, že v částech věty do tří od právní moci tohoto usnesení má být správně uvedeno do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.
O d ů v o d n ě n í :
Výroky II. a III. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. září 2014, č. j. 22 Cdo 3003/2014-577, byla žalovaným uložena povinnost nahradit žalobci náklady dovolacího řízení, přičemž ve výroku bylo zřejmou nesprávností opomenuto uvedení, že rozhodnutím uloženou povinnost je třeba splnit do tří dnů .
Podle § 160 odst. 1 občanského soudního řádu uložil-li soud v rozsudku povinnost, je třeba ji splnit do tří dnů od právní moci rozsudku. Podle § 167 odst. 2 občanského soudního řádu není-li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.
Jelikož se jedná o zjevnou nesprávnost opravovaného usnesení, postupoval dovolací soud podle § 164 a § 243b občanského soudního řádu a vydal toto opravné usnesení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. prosince 2014
Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu