22 Cdo 2752/2009
Datum rozhodnutí: 06.08.2009
Dotčené předpisy:

22 Cdo 2752/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobce M., stavební bytové družstvo, proti žalovanému O. Š., ve věci návrhu na obnovu řízení, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 14 C 313/2005, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. února 2009, č. j. 49 Co 202/2008-30, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění :


Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále o. s. ř. ) v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.


Žalovaný vzal zpět dovolání, které podal proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 27. února 2009, č. j. 49 Co 202/2008-30.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odpovídá § 146 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 243b odst. 5 věty prvé a § 224 odst. 1 o. s. ř.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 6. srpna 2009


JUDr. František Balák, v. r. předseda senátu