22 Cdo 2664/2013
Datum rozhodnutí: 16.09.2013
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013
22 Cdo 2664/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců Mgr. Davida Havlíka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně J. N. , bytem v P., zastoupené JUDr. Pavlem Slavíkem, advokátem se sídlem ve Znojmě, Tovární 7, proti žalované České republice Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému , se sídlem v Brně, Hroznová 2, IČO: 00020338, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 9 C 128/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. února 2013, č. j. 21 Co 230/2011-179, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 19. února 2013, č. j. 21 Co 230/2011-179, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) zastavil, neboť dovolání bylo vzato zpět.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 16. září 2013

Mgr. Michal Králík, Ph.D.
předseda senátu