22 Cdo 2360/2010
Datum rozhodnutí: 13.07.2011
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
22 Cdo 2360/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně: ACLIA, a. s. , se sídlem v Praze 6, Náměstí Interbrigády 950/2, identifikační číslo osoby 28191901, zastoupené advokátem JUDr. Tomášem Herblichem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční 1, proti žalované V. V. , zastoupené JUDr. Helenou Pelánkovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Panská 8, o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 26 C 126/2005, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. února 2010, č. j. 21 Co 555/2009 467, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) v usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.

Obvodní soud pro Prahu 5 (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 16. dubna 2009, č. j. 26 C 126/2005 412, zrušil a vypořádal podílové spoluvlastnictví účastníků způsobem uvedeným ve výrokové části rozsudku a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalované Městský soud v Praze (dále jen odvolací soud ) rozsudkem ze dne 16. února 2010, č. j. 21 Co 555/2009-467, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že nemovitosti přikázal do vlastnictví žalované a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalobkyně v zákonné lhůtě dovoláním, které podáním ze dne 20. června 2011 vzala zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Dovolací soud proto dovolací řízení v dané věci zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř. a skutečnosti, že úspěšné žalované v dovolacím řízení náklady nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. července 2011 Mgr. Michal Králík, Ph. D., v. r. předseda senátu