22 Cdo 2283/2009
Datum rozhodnutí: 04.08.2009
Dotčené předpisy:
22 Cdo 2283/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Balákem, ve věci žalobce P. P., advokátem, proti žalovaným: 1) V.N., a 2) M. N., 3) J. N. , a 4) M. N., všem zastoupeným advokátem, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 13 C 228/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. ledna 2007, č. j. 8 Co 646/2006-136, takto:

I. Záhlaví usnesení Nejvyššího soud České republiky ze dne 8. června 2009, č. j. 22 Cdo 2283/2009-167, se opravuje tak, že žalovaní 1) V. N., a 2) M. N, 3) J.N., a 4) M. N., jsou všichni zastoupeni advokátem.

II. Výrok II. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 8. června 2009, č. j. 22 Cdo 2283/2009-167, se opravuje tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovaným na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 7.700,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.

O d ů v o d n ě n í :

V záhlaví a ve druhém výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne ze dne 8. června 2009, č. j. 22 Cdo 2283/2009-167, bylo chybně uvedeno jméno advokáta

Postupem podle § 243c odst. 1 a § 164 o. s. ř. bylo výše vysvětlené pochybení napraveno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. srpna 2009

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu