22 Cdo 1979/2002
Datum rozhodnutí: 26.08.2003
Dotčené předpisy: § 243c odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 1979/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce J. S., zastoupeného advokátem, proti žalované České republice Pozemkovému fondu České republiky se sídlem v Praze 1, Ve Smečkách 33, o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 7 C 230/2000, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 6. února 2002, č. j. 25 Co 380/2001-57, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.O d ů v o d n ě n í :

Usnesení, kterým bylo odmítnuto dovolání protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ), nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 OSŘ).

Výrok o náhradě nákladů vychází ze skutečnosti, že žalobce nebyl v dovolacím řízení úspěšný a žalované , která by měla na náhradu nákladů dovolacího řízení právo, žádné prokazatelné náklady v tomto řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. srpna 2003

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu