22 Cdo 1544/2002
Datum rozhodnutí: 25.11.2003
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 1544/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., v právní věci žalobce V. Š., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) České republice Městskému úřadu v Sobotce se sídlem Boleslavská 440, a 2) městu S., oběma zastoupeným advokátkou, o zaplacení 99.828,20 Kč s příslušenstvím a odstranění stavby žalovaným 1), eventuelně žalovaným 2), vedené u Okresního soudu v Jičíně pod sp. zn. 4 C 62/98, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 8. dubna 2002, č. j. 21 Co 217/2001-257, ve znění opravného usnesení ze dne 21. května 2002, č. j. 21 Co 217/2001-264, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ) nemusí být usnesení, jímž bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ, odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. listopadu 2003

JUDr. Marie Rezková,v.r.

předsedkyně senátu