22 Cdo 1533/2007
Datum rozhodnutí: 16.04.2007
Dotčené předpisy:

22 Cdo 1533/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: a) M. W., a b) M. W., zastoupených advokátkou, proti žalovanému Z. T., o zdržení se zásahů do vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 10 C 293/91, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 27. února 2006, č. j. 40 Co 250/2006-293, takto:


Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Šumperku (dále jen soud prvního stupně ) opravným usnesením ze dne 6. února 2006, č. j. 10 C 293/91-289, opravil rozsudek téhož soudu ze dne 7. srpna 2003, č. j. 10 C 293/91-264, ve výroku III. tak, že povinnost zaplatit náhradu nákladů řízení České republice se ukládá žalobcům (ne žalovaným, jak bylo nesprávně uvedeno).


Krajský soud v Ostravě pobočka v Olomouci jako soud odvolací k odvolání žalobců usnesením ze dne 27. února 2006, č. j. 40 Co 250/2006-293, usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Odvolací soud se ztotožnil s rozhodnutím soudu prvního stupně, neboť je zřejmé, že povinnost k náhradě nákladů řízení státu dle výsledku řízení (§ 148 občanského soudního řádu, dále jen OSŘ ) svědčí žalobcům.


Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dovolání a navrhl, aby rozhodnutí odvolacího soudu bylo zrušeno a věc byla vrácena k dalšímu řízení.


Žalovaný se k dovolání žalobců nevyjádřil.


Dovolání není přípustné.


Podle § 236 odst. 1 OSŘ je dovoláním možné napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.


Jednotlivé případy rozhodnutí odvolacího soudu, proti kterým je dovolání přípustné, jsou uvedeny v § 237 až 239 OSŘ. Proti rozhodnutím v těchto ustanoveních neuvedených dovolání přípustné není.


Žalobci napadají usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno opravné usnesení soudu prvního stupně (§ 164 OSŘ). Takové rozhodnutí není možné do výčtu rozhodnutí odvolacího soudu, proti nimž je dovolání přípustné, podřadit.


Nejvyšší soud proto dovolání podle § 243b odst. 1 OSŘ jako nepřípustné odmítl.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 16. dubna 2007


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu