22 Cdo 1492/2009
Datum rozhodnutí: 11.05.2009
Dotčené předpisy:

22 Cdo 1492/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a Mgr. Michala Králíka, Ph.D., ve věci žalobkyně E. H., zastoupené advokátkou, proti žalovanému P. S., zastoupenému advokátem, o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 10 C 64/90, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 9. 2008, č. j. 9 Co 893/2005-235, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění :


Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) v odůvodnění usnesení, jímž bylo dovolání odmítnuto nebo jímž bylo zastaveno dovolací řízení, dovolací soud pouze stručně vyloží důvody, pro které je dovolání opožděné, nepřípustné, zjevně bezdůvodné nebo trpí vadami, jež brání pokračování v dovolacím řízení, nebo pro které muselo být dovolací řízení zastaveno.


Žalovaný vzal zpět dovolání, které podal proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. 9. 2008, č. j. 9 Co 893/2005-235.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé OSŘ zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení odpovídá § 146 odst. 1 písm. c) ve spojení s § 243b odst. 5 věty prvé a § 224 odst. 1 OSŘ.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 11. května 2009


JUDr. František Balák, v. r.


předseda senátu