22 Cdo 1428/2002
Datum rozhodnutí: 15.08.2002
Dotčené předpisy: § 243 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 1428/2002

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce města J. H. proti žalovanému R. Š., zastoupenému advokátem, o určení vlastnictví k nemovitostem a o vzájemném návrhu žalovaného o určení vlastnictví, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 8 C 841/99, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 5. února 2002, č. j. 22 Co 19/2002-119, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 10 075,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. J. M.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) usnesení, kterým bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) OSŘ, nemusí být odůvodněno.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z neúspěšnosti žalobce a z toho, že úspěšnému žalovanému náklady řízení nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 OSŘ). Náklady řízení vzniklé žalovanému představují odměnu za jeden úkon právní služby vyjádření zástupce k dovolání podle § 11 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, která činí podle § 5 písm. b), § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 15 a § 17 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 484/2000 Sb. částku 10 000,- Kč, a dále paušální náhradu hotových výdajů 75,- Kč podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 15. srpna 2002JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu