22 Cdo 1375/2014
Datum rozhodnutí: 21.05.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2012, § 241 o. s. ř. ve znění do 31.12.201222 Cdo 1375/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci žalobkyně O. W., proti žalovanému J. W., o vypořádání společného jmění manželů, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 16 C 93/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. června 2011 č. j. 42 Co 220/2010-320(312), takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243c o. s. ř.):
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. Přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, a k čl. II. bodu 7. Přechodných ustanovení, zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, a vyšel ze znění tohoto předpisu účinného do 31. 12. 2012.

Nejvyšší soud zastavil podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 občanského soudního řády ( o. s. ř. ), řízení o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. června 2011 č. j. 42 Co 220/2010-320(312), neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází z § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 o. s. ř. a je odůvodněn tím, že žalovanému, který by měl právo na náhradu nákladů dovolacího řízení, žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. května 2014 JUDr. Jiří Spáčil, CSc.
předseda senátu