22 Cdo 1351/2002
Datum rozhodnutí: 20.08.2002
Dotčené předpisy: § 243 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
22 Cdo 1351/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobců: A) M. H., B) Z. H., C) B. P., D) M. Z., E) K. Z., F) I. J., G) V. M., všech zastoupených P. H. a H) P. H., zastoupeného L. S., proti žalované České republice Fondu národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, o určení sporných skutečností, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 8 C 198/2000, o dovolání žalobce P. H. proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočky v Táboře ze dne 24. května 2002, č. j. 15 Co 914/2002-91, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Podle § 243c odst. 2 občanského soudního řádu (dále OSŘ ) usnesení, kterým bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. l písm. c) OSŘ, nemusí být odůvodněno.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení vychází ze skutečnosti, že žalobce nebyl úspěšný a žalované žádné prokazatelné náklady, na jejichž náhradu by měla právo, nevznikly (§ 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 142 odst. 1 OSŘ).

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. srpna 2002

JUDr. František Balák, v. r.

předseda senátu