22 Cdo 1125/2017
Datum rozhodnutí: 28.03.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.22 Cdo 1125/2017


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu Mgr. Davidem Havlíkem ve věci žalobce Mgr. L. S. , advokáta se sídlem v Novém Jičíně, K nemocnici 18, jako insolvenčního správce dlužníka P. H. , zastoupeného Mgr. René Gemmelem, advokátem se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Poštovní 39/2, proti žalované PARTR spol. s. r. o. , se sídlem ve Slušovicích, Všemina 234, IČO 607 28 515, zastoupené JUDr. Pavlem Dvorským, advokátem se sídlem ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 588, za účasti P. G. , vedlejšího účastníka na straně žalované, zastoupeného JUDr. Václavem Hochmannem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Rašínova 68/3, o určení vlastnického práva k nemovitostem, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně, pobočky ve Valašském Meziříčí, pod sp. zn. 17 C 162/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 10. 2016, č. j. 57 Co 672/2015-501, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Nejvyšší soud zastavil řízení o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 10. 2016, č. j. 57 Co 672/2015-501, podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř., neboť žalobce vzal dovolání zpět.

V souladu s § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř. rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení neobsahuje odůvodnění.

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. března 2017


Mgr. David Havlík
předseda senátu