21 Nd 63/2004
Datum rozhodnutí: 10.05.2004
Dotčené předpisy:
21 Nd 63/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Mojmíra Putny a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Zdeňka Novotného v právní věci žalobkyně M. R. proti žalovanému J. R., zastoupenému JUDr. D. S., justičním čekatelem Krajského soudu v Ostravě, jako opatrovníkem, o určení otcovství a o úpravu výchovy a výživy k nezletilému J. R., narozenému dne 26. března 2002, zastoupenému Městem K. jako opatrovníkem, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 19 C 137/2003, o přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Karviné pod sp.zn. 19 C 137/2003 se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Mělníku.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. května 2004

JUDr. Mojmír Putna, v. r.

předseda senátu